Tytuł artykułu: Zastosowanie modelu SWMM do prognozy przepływów prawdopodobnych w zlewni miejskiej

Autorzy: BARSZCZ, M.

Słowa kluczowe: zlewnia miejska, podtopienia, opady i przepływy prawdopodobne, model SWMM

Streszczenie: W niniejszym artykule przedstawiono wyniki zastosowania modelu SWMM, adaptowanego dla zurbanizowanej zlewni Potoku Służewieckiego w Warszawie, do obliczenia przepływów o prawdopodobieństwach 50, 10, 2 i 1% wywołanych ulewami. Przepływy prawdopodobne obliczono w ośmiu przekrojach Potoku Służewieckiego (zlokalizowanych na odcinku od km 0+000 do 6+576) i dwóch przekrojach Kanału Wolica (dopływ Potoku Służewieckiego). Największe wartości przepływów obliczono w Potoku Służewieckim w profi lu numer V: Q50% = 13,863, Q10% = 23,019, Q2% = 28,825 i Q1% = 30,500 m3 ·s–1 .

Cytowanie w stylu APA: Barszcz, M. (2015). Zastosowanie modelu SWMM do prognozy przepływów prawdopodobnych w zlewni miejskiej. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 24 (3), 209-223.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Barszcz, 2015), następne powołania: (Barszcz, 2015)

Cytowanie w stylu Chicago: Barszcz, Mariusz. "Zastosowanie modelu SWMM do prognozy przepływów prawdopodobnych w zlewni miejskiej." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 69 ser., vol. 24, nr 3, (2015): 209-223.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Barszcz 2015)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Barszcz_2015_PNIKS, author={Barszcz, Mariusz}, title={Zastosowanie modelu SWMM do prognozy przepływów prawdopodobnych w zlewni miejskiej.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN69/A1/art1.pdf}, year={2015}, volume={24 (3)}, number={69}, pages={209-223}}

Pełny tekst PDF


Go Back